Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

1 cm is hoeveel mm?

1cm is hvl m? [vul aan]

Zoek ook bij Google even verder