Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Hoeveel is 1 vierkante hectometer?

De definitie voor 1 hectometer is dat dat hetzelfde is als 100 meter

("hecto" betekent "100" in het Latijn)

"Vierkant" geeft aan dat het een oppervlakte maat is.

Dus hier een vierkant met gelijke zijden van 1 hectometer, of 100 meter.

De oppervlakte van dat vierkant is dus altijd zijde maal zijde.

Of dus 1 hectometer maal 1 hectometer.

Dus 100 meter maal 100 meter

Dat is dus 10000 vierkante meter.

Dus 1 vierkante hectometer = 10000 vierkante meter.

(dat geeft dus aan dat je dat vierkant kan bedekken met 10000 vierkanten met een zijde van 1 meter. Met die (oeroude) methode om bijvoorbeeld het land of oppervlak te bedekken met *gelijke* vierkanten (b.v. met een zijde van 1 meter) kan men dus makkelijk verschillende oppervlakten vergelijken met elkaar)

[vul aan]

Zoek ook bij Google even verder

 


 

 

 

Friends