Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

048147001?


048147001 is een codeerreeks die overeenkomt met een specifiek product of artikel. Deze code kan worden gebruikt als referentie om het product te identificeren en te volgen tijdens het productieproces, de opslag en de distributie. Het eerste deel van de code, 048, kan bijvoorbeeld verwijzen naar een bepaalde productgroep of categorie. Het tweede deel, 147, kan de specifieke variant of kenmerken van het product aanduiden. Het laatste deel, 001, kan een uniek serienummer zijn om elk individueel product te identificeren. Deze code kan nuttig zijn voor bedrijven om de voorraad te beheren, de traceerbaarheid van producten te garanderen en mogelijke fouten of problemen in het productieproces te achterhalen. Het kan ook handig zijn voor consumenten om het juiste product te vinden en te vergelijken met andere producten.
[vul aan] date: 5-7-2024 17:30:51

Zoek ook bij Google even verder