Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

1 m3 is hoeveel kg?


wat weegt 1m3 ijzer?

Om dat te weten moet je het soortelijk gewicht weten van ijzer.
Dat is (7,86 g/cm³)= 7860 gr/dm3 = 7860000gr/m3 = dus 7860kg

[vul aan] date: 14-2-2013 14:59:35

Zoek ook bij Google even verder