Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

60 cent is hoeveel euro?60 cent is gelijk aan 0,60 euro. Dit kan je berekenen door het aantal centen te delen door 100, omdat 1 euro gelijk staat aan 100 cent. In dit geval is het dus 60 gedeeld door 100, wat resulteert in 0,60 euro.
[vul aan] date: 10-4-2024 10:42:55

Zoek ook bij Google even verder