Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

ABNA NL13?


Deze code staat voor de ABN AMRO Bank in Nederland en het specifieke rekeningnummer is NL13. NL is de landcode voor Nederland en 13 is het transactienummer of controlegetal. Dit nummer identificeert de bank en het specifieke rekeningnummer van een individuele klant bij die bank.
[vul aan] date: 28-2-2024 14:58:47

Zoek ook bij Google even verder