Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

BE34978600271590?Als gids is het mijn taak om je te helpen begrijpen wat de code BE34978600271590 betekent. Deze code is een Belgisch IBAN-nummer, wat staat voor International Bank Account Number. Het is een unieke code die wordt gebruikt om internationale betalingen te identificeren en te verwerken.

De code begint met de landcode BE, wat aangeeft dat het bankrekeningnummer uit België komt. Vervolgens komen de volgende twee cijfers, 34, wat de controlegetallen zijn. Deze cijfers worden berekend aan de hand van een speciaal algoritme en worden gebruikt om de validiteit van de code te controleren.

Het volgende gedeelte, 9786, is de bankcode. Dit nummer identificeert de specifieke bank waar de rekening is geopend. In dit geval is het de code voor Belfius Bank in België.

De daaropvolgende zes cijfers, 002715, vormen het rekeningnummer. Dit nummer identificeert de individuele rekening binnen de betreffende bank.

Tot slot is de code 90 het zogenaamde 'landspecifieke toetsingsnummer'. Dit nummer wordt gebruikt om te controleren of de IBAN-code correct is opgebouwd volgens de standaard voor België.

Kortom, de code BE34978600271590 is een unieke identificatie voor een bankrekening in België en wordt gebruikt voor internationale betalingen. Hopelijk heb ik je hiermee voldoende kunnen uitleggen over de betekenis van deze code.
[vul aan] date: 18-6-2024 11:58:35

Zoek ook bij Google even verder