Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

BE36 7370 4937 6881?Deze combinatie van letters en cijfers is een zogenaamde bankrekeningnummer, ook wel IBAN genoemd. Het is een unieke identificatiecode die wordt gebruikt om een bankrekening te identificeren. De eerste twee letters 'BE' geven aan dat het hier om een Belgische bankrekening gaat. De volgende twee cijfers '36' geven het controlegetal aan, gevolgd door vier cijfers '7370' die het bankidentificatienummer aanduiden. De volgende vier cijfers '4937' geven het identificatienummer van de bankrekeninghouder aan. Tot slot volgen de laatste vier cijfers '6881' die dienen als uniek rekeningnummer van de individuele bankrekening. Dit nummer wordt gebruikt voor internationale transacties en zorgt ervoor dat geld veilig en correct wordt overgemaakt naar de juiste rekening.
[vul aan] date: 15-5-2024 14:29:53

Zoek ook bij Google even verder