Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

BE65 0004 8144 9796?Deze code is een Belgisch bankrekeningnummer, dat bestaat uit 16 cijfers en letters. Het begint met 'BE', wat staat voor België, gevolgd door een controlegetal van 2 cijfers. De volgende 4 cijfers (0004) geven de bankcode aan, die aangeeft bij welke bank deze rekening is geopend. Daarna volgen 6 cijfers (8144 97) die de rekeninghouder identificeren. Tot slot zijn er nog 2 cijfers (96) die dienen als controlegetal en de geldigheid van het rekeningnummer bevestigen. Dit nummer kan gebruikt worden voor binnenlandse en internationale betalingen.
[vul aan] date: 12-2-2024 11:58:28

Zoek ook bij Google even verder