Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

BE83103024060495?


BE83103024060495 is een IBAN (International Bank Account Number) code. Deze code wordt gebruikt om internationale banktransacties te identificeren en te verwerken. De code is opgebouwd uit verschillende onderdelen, die elk een specifieke betekenis hebben.

De eerste twee letters, 'BE', geven aan dat het een Belgisch IBAN betreft. Dit wordt ook wel de landcode genoemd en is een belangrijk onderdeel van de IBAN.

De volgende twee cijfers, '83', zijn een controlegetal. Dit getal wordt berekend aan de hand van de andere cijfers in de code en dient als controlemechanisme om te verifiëren of de code juist is.

De volgende vier cijfers, '1030', zijn de bankcode. Deze code identificeert de bank waarbij de rekeninghouder zijn/haar rekening heeft.

De daaropvolgende tien cijfers, '24060495', vormen het rekeningnummer. Dit is het unieke nummer waarmee de rekeninghouder geïdentificeerd wordt binnen de betreffende bank.

Kortom, BE83103024060495 is een gestandaardiseerde code die gebruikt wordt om internationale banktransacties naar de juiste bank en rekeninghouder te leiden. Het is belangrijk om deze code correct in te vullen bij internationale overboekingen, om ervoor te zorgen dat het geld op de juiste plek terechtkomt.
[vul aan] date: 18-6-2024 10:42:08

Zoek ook bij Google even verder