Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Bank code BE64?


De bankcode BE64 is een unieke identificatiecode die wordt gebruikt om een specifieke bank in België te identificeren. Deze code bestaat uit 4 delen: de eerste twee letters 'BE' geven aan dat het een Belgische bank betreft, gevolgd door 2 cijfers die het controlegetal vormen en tot slot nog 8 letters en/of cijfers die de specifieke bank aanduiden. Deze code wordt voornamelijk gebruikt bij internationale transacties om ervoor te zorgen dat het geld naar de juiste bank wordt overgemaakt. Het is dus belangrijk om de correcte bankcode te gebruiken bij het uitvoeren van financiële transacties met Belgische banken.
[vul aan] date: 15-5-2024 13:24:54

Zoek ook bij Google even verder