Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Bloemen krijgen liever geen bezoek van bijen?


Dit statement kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Hieronder volgen twee mogelijke interpretaties:

1) Bloemen vermijden liever bezoek van bijen: Dit zou kunnen betekenen dat bloemen niet graag bezocht worden door bijen, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn voor bestuiving of omdat ze schade aan de bloem kunnen toebrengen. In dit geval zou het statement kunnen betekenen dat bloemen proberen bijen te vermijden.

2) Bloemen ontvangen liever geen bezoek van bijen: Een andere interpretatie is dat bloemen weliswaar bijen aantrekken, maar liever geen bezoek van bijen ontvangen. Dit zou kunnen betekenen dat bloemen de voorkeur geven aan andere bestuivers, zoals vlinders of hommels, omdat deze minder schade aanrichten. In dit geval zou het statement kunnen betekenen dat bloemen een voorkeur hebben voor andere bestuivers dan bijen.
[vul aan] date: 28-2-2024 20:22:48

Zoek ook bij Google even verder