Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Het helft van 90?


Antwoord: 45. Het antwoord is 45 omdat je 90 door 2 moet delen om de helft te krijgen. 90 gedeeld door 2 is 45.
[vul aan] date: 21-9-2023 19:21:39

Zoek ook bij Google even verder