Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Hoe zien de fasen in het politieke besluitvormingsproces eruit?

Een van de fasen is dat de Eerste Kamer een wetsvoorstel al dan niet goedkeurt. Het is ja of nee.
De Eerste Kamer heeft daarmee het recht van veto. De speltheorie leert, dat als er meer stappen zijn en de laatste stap eindigt met vetorecht, men bij de eerste stap al daarmee rekening moet houden.
Anders gezegd: De Tweede Kamer zal sterk rekening houden met specifieke wensen van de Eerste Kamer. Immers, bij 'overtreding' daarvan zal het wetsvoorstel worden afgekeurd. Zie bijvoorbeeld wetsvoorstel 30145.

Bij dit laatste wetsvoorstel is het na bestudering duidelijk, dat de belangen van een bepaalde doelgroep worden behartigt, en niet die van het volk. Het mag duidelijk zijn, dat democatie niet kan werken.

De oplossing is dan ook, dat de Eerste Kamer verdwijnt. De taak van de EK zou vooral 'kwaliteitscontrole' moeten zijn.
Die taken kunnen worden overgenomen door de computer. Met de huidige stand van techniek, met name Kunstmatige Intelligentie, moet het mogelijk zijn om de werking van wetsvoorstellen te toetsen aan allerlei uitgangspunten en de liggende wetten.

[vul aan]

Zoek ook bij Google even verder

 


 

 

 

Friends