Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Hoeveel is 120 gedeeld door 4?


Stap 1: Begin met het lezen van de vraag en zorg ervoor dat je alle informatie begrijpt. In dit geval wordt er gevraagd naar de deling van 120 door 4.

Stap 2: Zorg ervoor dat je weet wat delen betekent. Delen is het verdelen van een getal in gelijke delen.

Stap 3: Kijk naar het eerste getal, 120, en bedenk hoe je dit getal kunt verdelen in 4 gelijke delen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het herhaaldelijk aftrekken van 4 van 120 totdat je bij 0 uitkomt.

Stap 4: Om dit te doen, kun je gebruik maken van de tafels van vermenigvuldiging. Zo kun je bijvoorbeeld bedenken dat 4 x 30 = 120. Dit betekent dat 120 gelijk verdeeld kan worden in 4 groepen van 30.

Stap 5: Nu je weet dat 120 gelijk verdeeld kan worden in 4 groepen van 30, kun je de deling uitvoeren. Dit doe je door 120 te delen door 4. Dit is gelijk aan 30.

Stap 6: Dus, 120 gedeeld door 4 is gelijk aan 30. Je kunt dit controleren door 30 te vermenigvuldigen met 4, wat gelijk is aan 120.

Stap 7: Schrijf je antwoord op in de juiste vorm, bijvoorbeeld als een breuk (120/4) of een decimaal getal (30).

Stap 8: Controleer nogmaals of je antwoord logisch is en of het overeenkomt met de vraag. In dit geval is het antwoord 30, wat betekent dat 120 gelijk verdeeld kan worden in 4 groepen van 30.

Stap 9: Vergeet niet om je antwoord te controleren op fouten in berekening of typfouten voordat je het inlevert.
[vul aan] date: 9-2-2024 09:27:50

Zoek ook bij Google even verder