Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Hoeveel is 80 gedeeld door 4?


Om 80 te delen door 4, begin je door het getal 80 te schrijven en er een streep onder te zetten. Dit geeft aan dat het deeltal is. Vervolgens schrijf je het getal 4 aan de linkerkant van de streep, dit is de deler. Daarna ga je stap voor stap te werk:

1. Hoeveel keer past 4 in 8? Dit is 2, dus schrijf je 2 boven de streep, naast de 8.

2. Vermenigvuldig 2 met 4 en schrijf het antwoord, 8, onder de 8 in het deeltal.

3. Trek 8 af van 8 en schrijf het antwoord, 0, onder de streep.

4. Breng de volgende cijfer van het deeltal, 0, naar beneden en schrijf het naast de 0.

5. Herhaal de stappen: Hoeveel keer past 4 in 0? Dit is 0, dus schrijf je 0 boven de streep, naast de 0.

6. Vermenigvuldig 0 met 4 en schrijf het antwoord, 0, onder de 0 in het deeltal.

7. Trek 0 af van 0 en schrijf het antwoord, 0, onder de streep.

8. Alle cijfers van het deeltal zijn nu gebruikt, dus het antwoord is 20. Dit betekent dat 80 gedeeld door 4 gelijk is aan 20.

Je kunt je antwoord controleren door 20 te vermenigvuldigen met 4. Dit geeft inderdaad 80 als antwoord, dus je weet dat je berekening correct is.
[vul aan] date: 9-2-2024 09:32:26

Zoek ook bij Google even verder