Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Van welke bank is BE34978600271590?


BE34978600271590 is een internationaal bankrekeningnummer en daarmee is het niet direct te herleiden naar een specifieke bank. Het eerste deel van het rekeningnummer, BE34, geeft aan dat het een Belgisch rekeningnummer is. Het tweede deel, 9786, is de bankcode en dit nummer identificeert de bank waarbij de rekening is geopend. Het laatste deel, 00271590, is het rekeningnummer van de individuele klant bij de betreffende bank. Om te achterhalen bij welke bank dit rekeningnummer hoort, kan je dus de bankcode (9786) opzoeken in een lijst met Belgische bankcodes. Op die manier kom je erachter bij welke bank de rekening is geopend.
[vul aan] date: 18-6-2024 11:57:56

Zoek ook bij Google even verder