Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Van welke bank is de rekening BE69 6130 5457 7278?


Deze rekening is van BNP Paribas Fortis. Dit is af te leiden uit de eerste vier cijfers van de IBAN-code, namelijk BE69, die aangeven dat het om een rekening in België gaat. Het volgende deel van de code, 6130, verwijst naar de bankcode van BNP Paribas Fortis. Dit is de unieke code die aan elke bank wordt toegekend en die wordt gebruikt om internationale transacties te identificeren. Tot slot verwijzen de laatste 10 cijfers naar het individuele rekeningnummer van de klant bij BNP Paribas Fortis.
[vul aan] date: 11-4-2024 09:41:28

Zoek ook bij Google even verder