Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Waarom loopt een klok rechtsom?


Een klok loopt rechtsom omdat de meeste mensen rechtshandig zijn en dus van nature geneigd zijn om met de rechterhand de tijd aan te duiden. Daarnaast is het ook een conventie die al eeuwenlang wordt gevolgd. Vroeger werden klokken met de zon mee gedraaid, wat resulteerde in een rechtsom lopende wijzerplaat. Deze traditie is door de jaren heen behouden gebleven en tegenwoordig is het gewoon de norm geworden. Daarnaast is het ook praktischer, aangezien de meeste mensen van links naar rechts lezen en dus de rechterkant van de klok als eerste zien. Het is dus een combinatie van traditie, gemak en de voorkeur van de meerderheid.
[vul aan] date: 11-7-2024 11:08:40

Zoek ook bij Google even verder