Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Waarom zijn biobrandstoffen nodig?

De sector verkeer is in 2010 verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de nationale uitstoot aan CO2. Dit percentage zal naar verwachting nog verder stijgen, doordat de mobiliteit toeneemt en de uitstoot in veel andere sectoren juist zal dalen. Om hier iets tegen te doen maakt de Nederlandse overheid zich sterk voor de volgende drie punten: efficiencybeleid, beïnvloeding van het gebruik van voertuigen en beleid voor klimaatneutrale brandstoffen. Biobrandstoffen zijn brandstoffen die in potentie klimaatneutraal zijn. De huidige generatie biobrandstoffen zorgt ervoor dat de CO2-uitstoot met maximaal de helft daalt. Op termijn zullen biobrand-stoffen ontwikkeld kunnen worden die een daling van 90 procent kunnen bewerkstelligen. Door in te zetten op biobrandstoffen wil Nederland een eerste stap zetten bij het terugdringen van de broeikasgas-emissies in de sector verkeer. Bovendien geeft Nederland zo invulling aan de Europese richtlijn ter stimulering van biobrandstoffen.
[vul aan]

Zoek ook bij Google even verder

 


 

 

 

Friends