Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Wat is 5 euro delen door 2?


Om 5 euro te delen door 2, volg je de volgende stappen:

1. Schrijf de deling op als 5 ÷ 2.

2. Kijk naar het eerste cijfer van het getal dat gedeeld wordt, in dit geval is dat 5. Schrijf dit cijfer op boven de streep.

3. Kijk naar het eerste cijfer van het getal waarmee gedeeld wordt, in dit geval is dat 2. Schrijf dit cijfer onder de streep, naast het cijfer dat je net hebt opgeschreven.

4. Bereken nu hoe vaak 2 in 5 past. In dit geval is dat 2 keer. Schrijf dit getal onder de streep, onder het cijfer dat je net hebt opgeschreven.

5. Trek het getal dat je net hebt opgeschreven (2) af van het getal dat je net hebt gedeeld (5), dit is 3.

6. Breng nu het volgende cijfer van het getal dat gedeeld wordt (in dit geval is dat 3) naar het getal dat je net hebt afgetrokken. Dit wordt dan 33.

7. Herhaal stap 4 tot en met 6 totdat je geen cijfers meer over hebt om naar beneden te brengen.

8. Het getal dat je nu onder de streep hebt staan is de uitkomst van de deling. In dit geval is dat 2,5.

Je kunt dit altijd controleren door de uitkomst (2,5) te vermenigvuldigen met het getal waarmee je hebt gedeeld (2). De uitkomst hiervan moet gelijk zijn aan het getal dat je hebt gedeeld (5). In dit geval is dat inderdaad het geval. 2,5 x 2 = 5. Dit betekent dat de deling correct is uitgevoerd.

Hopelijk is dit een duidelijke uitleg en helpt het je bij het delen van andere getallen in de toekomst.
[vul aan] date: 15-4-2024 14:20:14

Zoek ook bij Google even verder