Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Wat is de helft van 42?


De helft van 42 is het getal dat resulteert uit het verdelen van 42 in twee gelijke delen. Dit betekent dat wanneer je 42 deelt door 2, je het antwoord krijgt van de helft van 42. Het antwoord is 21, omdat 21 + 21 = 42. Om de helft van 42 te berekenen, kun je dus 42 delen door 2, of je kunt het aantal delen door 2 en dat resultaat vermenigvuldigen met 42. Bijvoorbeeld: 42/2 = 21 of (1/2) * 42 = 21. Hopelijk is dit duidelijk en begrijp je nu wat de helft van 42 betekent.
[vul aan] date: 11-6-2024 10:19:35

Zoek ook bij Google even verder