Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Wat is het dubbel van 295 ?


Het dubbel van 295 is 590. Dit betekent dat als je 295 twee keer bij elkaar optelt, je uitkomt op 590. Je kunt dit ook uitrekenen door 295 te vermenigvuldigen met 2, omdat het dubbel van een getal betekent dat je het getal vermenigvuldigt met 2. In dit geval zou je dus 295 x 2 = 590 krijgen. Dit kan handig zijn bij het oplossen van wiskundige problemen of bij het bepalen van de helft van een getal. Onthoud dat het dubbel van een getal altijd twee keer zo groot is als het getal zelf.
[vul aan] date: 27-2-2024 17:43:52

Zoek ook bij Google even verder