Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Wat is machtenscheiding?


Machtenscheiding is een begrip dat wordt gebruikt om de verdeling van macht binnen een staat te beschrijven. Het principe van machtenscheiding is dat er verschillende entiteiten zijn die elk hun eigen macht hebben, waardoor er een systeem van checks and balances ontstaat. Dit betekent dat geen enkele entiteit alleen de macht heeft en er een balans is tussen de verschillende organen.
[vul aan] date: 21-12-2022 08:56:52

Zoek ook bij Google even verder