Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Wat staat er precies op de Place de la Concorde?


Op de Place de la Concorde in Parijs staat het Obelisk van Luxor, een obelisk uit de 18e eeuw die uit Egypte naar Parijs is gebracht. Ook staan er twee fonteinen, de Fontein van Volutes en de Fontein van Rodeerhorens, die beide in de 19e eeuw zijn gebouwd. Verder staat er de beeldengroep De Drie Gerechtigheid, die in 1836 is gemaakt door Pierre-Philippe Thomire.
[vul aan] date: 15-12-2022 07:12:32

Zoek ook bij Google even verder