Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Wat was het beroep van alva?


Buy SCTE35.com!

landvoogd.

Alfa [niet Alfa, maar Alva!!!] was generaal, zie http://jeroen46.web-log.nl/jeroen46/2005/10/de_tachtig_jari.html over de 80-jarige oorlog.

De tachtig jarige oorlog
1555
Karel de Vijfde overlijd. Zijn zoon Filips de Tweede volgt hem op als koning van de lage landen,grof gezegd:het huidige Nederland en Belgie.

1567
Filips stuurt zijn generaal Alfa met een leger van tienduizend man naar de Nederlanden om de orde te herstellen.

1568
Heel Holland is in handen van Alfa.Maar een man trekt steeds meer de leiding van het verzet naar zich toe:Prins Willem van Oranje,stadhouder van Holland en Zeeland.Hij laat zijn leger van zijn broer Lodewijk van Nassau,tegen Alfa ten strijde trekken bij Heiliggerlee.Lodewijk wint de slag,maar Alfa achtervolgt hem en weet het prinselijke leger bij Jemmingen aan de Eems te verslaan.

1572
Willem van Oranje bereidt een nieuwe aanval op Alfa voor.Lodewijk van Nassau zal vanuit zee de aanval openen.Maar voordat Lodewijk de aanval kon inzetten,vertrok een klein groepje watergeuzen vanuit Engeland richting Den Briel.Door een list vanJan Pieterszoon Koppelstock konden de geuzen op 1 april 1572 Den Briel zonder enige vorm van verzet innemen.Na Den Briel wordt ook Vlissingen ingenomen.

1573
Haarlem gaf op 13 juli 1573 over.Op 21 augustus begint het beleg van Alkmaar.Anderhalve maand hielden de Spanjaarden het vol.Willem van Oranje besluit zeer tegen de zin van de boeren om de dijken door te steken.De Spanjaarden gaven op 8 oktober het beleg op.

1574
Na vijf maanden belegering trok Lodewijk van Nassau ,in een poging om de sleuetlstad te bevrijden,met een leger vanuit Duitsland naar Leiden op.
Begin augustus laat Willem van Oranje alle landen van de hoogheemraden Schieland,Delflkand en Rijnland onder water zetten.Het duurde 2 maanden dat het water tussen Rotterdam en Leiden zo hoog stond ,dat de Spanjaarden het beleg opgeven en de geuzen met hun boten over de onder gelopen polder komen.
Op 3 oktober 1574 willen de wanhopige Leidenaars een aanval doen op de Lammenschans. Als verkenner sturen ze de Leidsche weesjongen Cornelis Jppensz vooruit.Hij ontdekt dat de schansen onbemand zijn en dat de Spanjaarden in grote haast de aftocht hebben geblazen.Volgens de overlevering vindt Joppensz in een van de verlaten kampementen een vuurtje met daarboven pruttelende ketel met hutspot.Diezelfde dag varen de geuzen over de Vliet Leiden binnen.Ze hebben voor iedere uitgehongerde Leidenaar kaas,haring en een half wittebrood bij zich.

1575
Na het verlies van Leiden,in combinatie met een steeds leger rakende Spaanse schatkist,probeerd landvoogd Requensens de strijdende partijennader bij elkaar te brengen.Zo schaft hij onder meer de gehate Raad van Beroerte.Ook probeerd hij een vredesverdrag tot stand te laten komen.De Spanjaarden beginnen bij het Hollandse stadje Oudewater,dat zeer bloedig wordt veroverd.Vandaar trekken de Spanjaarden via Schoonhoven door naar Woerden.Woerden doorstaat met succes een Spaans beleg van niet minder dan elf maanden.Deze stad wordt,eveneens dankzij het doorsteken van de dijken,uiteindelijk door Willem van Oranje bevrijd.Nu zet de vijand koers naar Zierikzee dat vrij snel in Spaanse handen valt.

1576
De opstandelingen raken behoorlijk in het nauw.Maar de kansen keren als Requensens onverwacht overlijdt.De Spaanse troepen,die al weken lang geen soldij meer meer hebben gekregen,verlaten de veroverende gebieden en storten zich rovend en plunderend op de Zuidelijke Nederlanden.Alle staten sluiten daarop de Pacificatie van Gent,waarin zij overeenkomen een een nieuwe landvoogd alleen te zullen aanvaarden als hij samen met de Nederlanders samen zal regeren.Bovendien moet hij Willem van Oranje van Holland en Zeeland erkennen.

1579
Een aantal Zuid-Nederlandse en anti-calvinistische edelen,sluit de unie van Alrecht in 1579.Hierin zweren zij hun onvoorwaardelijke trouw aan de Spaanse koning.De Noordelijke Nederlanden reageren hier in dat zelfde jaar op met de Unie van Utrecht.Deze unie wil de strijd met Spanje voortzetten.

1584
Willem van Oranje wordt in Delft door Balthazar Gerards vermoord.

1585
De hertog van Parma,landvoogd sinds 1578,heeft de Zuidelijke Nederlanden in een stevige militaire greep.Op de Noordelijke Nederlanden heeft hij echter geen invloed.Sterker,zij stellen in 1585 na een verdrag met Engeland een eigen landvoogd aan: Robert Dudley,graaf van Leicester.

1587
Leicester vertrekt als landvoogd.De Noordelijke Nederlanden vinden het mooi geweest en besluiten "zelfstandig" verder te gaan.De Noordelijke gewesten roepen de soevereine Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uit.

1588
Deze daad schreeuwt natuurlijk om een militaire reactie van Spaanse zijde.Maar als in 1588 onoverwinnelijk geachte Spaanse vloot,de Amada,verslagen wordt,zijn de Noordelijke hoegenaamd verloren voor Spanje.

1596
Ondertussen weet de Republiek steeds meer voet aan Europese grond te krijgen als zelfstandige staat,wat zelfs resulteert in het Drievoudig Verbond: Frankrijk en Engeland erkenden de Republiek.

1598
Filips II geeft de strijd om de Noordelijke Nederlanden eigenlijk op door dit gebied als bruidsschat aan zijn dochter Isabella te schenken.Dat zelfde jaar overlijdt hij.De republiek wordt ondertussen door de ontdekking van nieuwe landen en met name de handel daarop steeds welvarender.

1609
De Republiek sluit een wapen stilstand met Spanje: het twaalfjarig bestand.

1648
Het officiele einde van de tachtigjarige oorlog als de Republiek een eervolle vrede met Spanje tekent. De vrede van Munster. Hiermee erkent Spanje de soevereiniteit van de Republiek,ziet zij verder af van territoriale aanspraken en eist Spanje niet langer vrijheid van godsdienst voor de rooms-katholieken.

[vul aan]

Zoek ook bij Google even verder

 


 

 

 

Friends