Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Wat zijn de behoeften van mijn doelgroep?

Doelgroep is een begrip dat gebruikt wordt in campagnes. De doelgroep is daarbij dat deel van de bevolking waarbij een (door de campagnevoerders gewenste) gedragsverandering tot stand zou moeten komen.

De doelgroep is daarbij een groep mensen die een aantal kenmerken gemeenschappelijk hebben. In de marketing kunnen doelgroepen onder meer gedefinieerd worden in termen van leeftijd, geslacht, uitgavenpatroon, opleidingsniveau of rijkdom. In de politiek spelen ook kenmerken als levensovertuiging of maatschappelijke positie vaak een rol.

Het belang van het definiëren van een doelgroep is dat het helpt om een campagne vorm te geven. De boodschap moet de doelgroep bereiken. Het heeft weinig zin om een alfabetiseringscampagne te voeren via kranten, omdat de doelgroep dan nauwelijks bereikt zal worden. Daarnaast is het ook van belang om de doelgroep op de juiste wijze aan te spreken. Een tv-spotje in een campagne die de bedoeling heeft om het gedrag van jongeren te beïnvloeden, is waarschijnlijk meest effectief als het spotje in de belevingswereld van jongeren past.
[vul aan]

Zoek ook bij Google even verder

 


 

 

 

Friends