Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Wat zijn de kenmerken van de Nederlandse (parlementaire) democratie?


1. Nederland is een parlementaire democratie waarin de kiezers het recht hebben om de regering te kiezen en te controleren.2. Er is een scheiding van machten tussen de regering, de wetgevende macht en de rechterlijke macht.3. Politieke partijen stellen kandidaten voor om te dienen in het parlement.4. Er is vrijheid van meningsuiting en vergadering.5. Er is een recht op privacy, evenals een recht op het verzamelen en verspreiden van informatie.6. Er is een systeem van openbare verkiezingen waarbij de kiezers hun stem kunnen uitbrengen voor kandidaten die zij willen verkiezen.7. Er bestaat een systeem van kiesrecht, waarbij iedereen van 18 jaar en ouder het recht heeft om te stemmen.8. Een rechtssysteem is er om de rechten en vrijheden van burgers te beschermen.9. Er is vrijheid van godsdienst.10. Er is een systeem van controle van de regering door het parlement.
[vul aan] date: 15-1-2023 17:28:31

Zoek ook bij Google even verder