Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Wat zijn de kenmerken van de Nederlandse (parlementaire) democratie?


Een parlementaire democratie is een representatieve democratie waarbij de burgers via gekozen vertegenwoordigers in het parlement, de wetgevende macht, invloed hebben op het beleid. In het parlementair systeem ontleent de uitvoerende macht, de regering, haar mandaat aan het vertrouwen van het parlement. Meestal bestaat er een volledige scheiding tussen het staatshoofd (president of monarch) en de regeringsleider, die verantwoordelijkheid aflegt tegenover het parlement.de belangerijkste teken jndjcdcldjcdjcidctrdfghuytrdfgjkiuytrdkytrdfcvlkihjugbv loiuytfdxciouytfrdcfvgbhjkoiuytrdflkjuhytresdflkijuhytfrdflkjhytreliuytrelkjhds


[vul aan]

Zoek ook bij Google even verder

 


 

 

 

Friends