Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Wat zijn de kenmerken van de Nederlandse parlementaire democratie?guid=DAF815FB-D84C-4509-9F24-9EFE6AFF3439


De kenmerken van de Nederlandse parlementaire democratie zijn onder andere:- Het parlement is het hoogste bestuursorgaan in Nederland. Het is verantwoordelijk voor het maken van wetten en het controleren van de regering.- Er is een duidelijke scheiding van macht tussen het parlement en de regering.- Er is een rechtstreeks gekozen parlement met twee kamers: de Eerste Kamer (de Senaat) en de Tweede Kamer (de Staten-Generaal).- Er is een regeringsleider die aan het hoofd staat van de regering (de premier).- Er is een systeem van verantwoording waarmee de regering verplicht is om regelmatig verslag uit te brengen aan het parlement.- Er is een controlesysteem dat ervoor zorgt dat de regering binnen de wet opereert.- Er is vrijheid van informatie en persvrijheid.
[vul aan] date: 19-12-2022 09:59:33

Zoek ook bij Google even verder