Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

eetigueldelazijn de kenmerken van de Nederlandse parlementaire democratie?


De kenmerken van de Nederlandse parlementaire democratie zijn:- Het staatsbestel is gebaseerd op een afgebakend rechtsstelsel waarin de grondwet boven alles staat;- De regering wordt gevormd door een parlementaire coalitie;- Er is een duidelijke verdeling van macht tussen de regering en het parlement;- Er is een gekozen volksvertegenwoordiging;- Er is een systeem van checks and balances waarbij de rechterlijke macht de wetgevende en uitvoerende macht in toom houdt;- Er is een grote autonomie voor lokale en regionale overheden;- Er is een grote mate van rechtszekerheid;- Er is een systeem van verkiezingen waarbij iedereen gelijke rechten heeft;- Er is een systeem van vrijheid van meningsuiting en vergadering;- Er is een verplichting tot respect voor de mensenrechten.
[vul aan] date: 18-12-2022 00:42:23

Zoek ook bij Google even verder