Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

zijn da kenmerken vapxnde Nederlandse parlementaire democratie?


Ja, Nederlandse parlementaire democratie kenmerkt zich door een parlement met twee kamers, een kabinet gevormd door een meerderheid in het parlement, verkiezingen volgens een vrij en open systeem, de scheiding der machten, verantwoording aan het parlement en een rechtsstaat met een onafhankelijke rechterlijke macht.
[vul aan] date: 20-12-2022 15:19:31

Zoek ook bij Google even verder